Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.
Łatwo i szybko porównaj oferty ubezpieczenia OC lub AC Twojego samochodu. W kilka minut wybierz najtańszą i najkorzystniejszą polisę. Bez wychodzenia z domu i dodatkowych opłat. Skorzystaj również z naszych rankingów, fachowych opracowań i poradników.
Porównaj oferty

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC samochodu
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych to produkt, który nie chroni nabywcy, ale osoby trzecie - poszkodowane przez niego w trakcie poruszania się po drogach. Ochrona ta dotyczy zarówno innych kierowców - uczestników kolizji i wypadków, jak i pieszych, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. To ubezpieczenie samochodu przerzuca obowiązek wypłaty odszkodowania, które kierowca- sprawca wypadku, jest zobowiązany zapłacić poszkodowanemu, na zakład ubezpieczeń.
 
Z oc samochodu również pokryjemy szkody powstałe przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, przy załadunku i rozładunku samochodu, podczas postoju lub naprawy pojazdu na trakcie jazdy, podczas garażowania, a także te spowodowane przez kierowcę, który nie jest właścicielem pojazdu.
 
Kto musi nabyć ubezpieczenie komunikacyjne oc?

Państwo nałożyło obowiązek nabycia oc komunikacyjnego na właścicieli następujących pojazdów:
 • samochodów,
 • motorowerów,
 • motocykli,
 • ciągników rolniczych,
 • przyczep,
 • pojazdów wolnobieżnych (z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych należących do rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolnego).
Kiedy należy wykupić oc komunikacyjne?

Ubezpieczenie komunikacyjne oc należy wykupić najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski, w dniu nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego (jeżeli zbywca nie posiadał ubezpieczenia OC), najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy, przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu wolnobieżnego, pojazdu historycznego, pojazdu mechanicznego niezarejestrowanego. Umowę ubezpieczenia zawiera się z reguły na okres 12 miesięcy.
 
Składka

Na wysokość składki mają wpływ następujące czynniki:
 • rodzaj pojazdu,
 • pojemność i rodzaj silnika,
 • okres ubezpieczenia,
 • miejsce zamieszkania oraz wiek posiadacza pojazdu,
 • bezszkodowy lub szkodowy przebieg ubezpieczenia kontynuacji ubezpieczenia.
 • forma opłacania składki (jednorazowo lub w ratach).
Odpowiedzialność ubezpieczeniowa rozpoczyna się z  chwilą zawarcia umowy i zapłacenia składki ( lub jej pierwszej raty). W razie opłacenia składki w ratach, niezapłacenie przez posiadacza pojazdu raty składki w oznaczonym terminie nie powoduje ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.
 
Kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie oc posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe. Jeśli właściciel pojazdu nie spełni obowiązku ubezpieczenia, wówczas będzie musiał zapłacić wysokie kary finansowe. Różnią się one w zależności od rodzaju pojazdu:
 • samochody osobowe – równowartość 2- krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Jeśli właściciel samochodu nie posiada aktualnego ubezpieczenia samochodu będzie musiał również zapłacić karę. Jej wysokość będzie uzależniona od ilości dni, w których pojazd pozostawał bez ważnego oc komunikacyjnego, a mianowicie:
 • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
 • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
 • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej;
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia komunikacyjnego OC

Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego.
 
Rezygnacja z OC możliwa jest dopiero po wyrejestrowaniu pojazdu.

Wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, a więc nie wypłaci odszkodowania za zdarzenia powstałe m.in. w wyniku:
 • gdy kierujący pojazdem wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu (powyżej 0,2 promila) bądź pod wpływem środków odurzających;
 • gdy kierujący nabył pojazd w wyniku popełnienia przestępstwa;
 • gdy kierujący nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem.

Powrót do listy poradników